Som lokal Sparbank vill vi att människor, företag och bygden ska fortsätta utvecklas och växa. För att kunna packa väskan för den gemensamma resan mot ett hållbart samhälle behövs kunskap om nuläge och framtid. Av den anledningen har vi på Tjustbygdens Sparbank, tillsammans med Öresundsinstitutet, tagit fram en rapport som kommer beskriva läget i vårt näringsliv och i våra hushåll. Eller med andra ord – svara på frågan ”hur mår Tjust?”

Innehåll

  • Inledning
  • Johan Wessman, VD för Öresundsinstitutet, presenterar Sparbankens rapport “Inblick Tjust”.
  • Utdelning av Sparbankens Hållbarhetsstipendium.
  • Sasja Beslik, var tidigare chef för Hållbara Finanser på Nordea, och anses idag vara en av världens främsta experter inom CSR och finansiell hållbarhet. Sasja kommer ge oss konkreta förslag på hållbart företagande, samt prognoser över framtiden och hur framtidens företagande kommer att se ut.