Vi är en Sparbank som via en lokal stiftelse styrs av våra kunder, även om bankverksamheten numera drivs som ett bankaktiebolag. Kundnyttan med den här formen av bankverksamhet är att överskottet i banken kan återföras till samhället i form av sponsring, stipendier, utvecklingsbidrag och andra formera av stöd.

Läs mer om bankens ekonomi i våra årsredovisningar, eller i den periodiska informationen om kapitaltäckning.