Kom igång

När du öppnar ett investeringssparkonto ska du också ansluta en ny värdepapperstjänst och/eller ett fondkonto. Då kan du enkelt samla ditt sparande i aktier, fonder och andra värdepapper utan att deklarera varje enskild affär.

Vilka fonder och värdepapper går att handla i ISK?

De flesta fonder som finns i vår fondlista går att handla. I fondlistan kan du filtrera på bland annat placeringsform och där kryssa i Investeringssparkonto. Då kommer alla fonder som går att handla upp. Kom ihåg att du behöver ett fondkonto kopplat till ditt ISK för att köpa och sälja fonder.

De allra flesta värdepapper kan handlas med några undantag. Premieobligationer passar till exempel inte i ISK, eftersom du får betala schablonskatt på eventuella vinster. Det går också bra att köpa, sälja och utfärda så kallade covered calls. Kom ihåg att du behöver en värdepapperstjänst kopplad till ditt ISK för att köpa och sälja aktier och andra värdepapper.

Fondlista
Aktier och andra placeringar

Enklare att deklarera

Schablonintäkten för ISK finns på din förtryckta deklarationsblankett och beskattas som inkomst av kapital.

Exempel skatt på ISK
Schablonbeskattning

Insättningsgaranti och investerarskydd

ISK omfattas av den statliga insättningsgarantin för pengar på kontot och investerarskydd för värdepapper.