Henrik Holmberg

vice VD

Bostadsort

Västervik

Utbildning

  • Kandidatexamen i Nationalekonomi, Linköpings Universitet, 2000

Arbetslivserfarenhet

  • 2022-01 Vice VD, Chef riskhantering och administration, Tjustbygdens Sparbank
  • 2012-04 – 2021-12 Sjukhuschef, Västerviks sjukhus
  • 2010-03 – 2012-03 Basenhetschef, Ledningsstaben Västerviks och Oskarshamns sjukhus
  • 2006-01 – 2012-03 Ekonomichef, Västerviks och Oskarshamns sjukhus

Tidigare styrelseuppdrag

  • Tjustbygdens Sparbank, vice ordförande 2019-04 – 2021-12
  • Tjustbygdens Sparbank, styrelseledamot 2018-04 – 2021-12