Traditionell pension

Pris

Årlig försäkringsavgift är 240 kronor i fast avgift plus 1,1 procent av försäkringskapitalet per år i rörlig avgift. En garantiavgift på 0,4 procent av ditt garanterade pensionskapital per år tillkommer (0% under utbetalning).