Tjänstepension depå

Pris

Fast avgift 240 kronor per år + 0,65 procent per år av försäkringens värde.

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage