Direktpension

Pris

Avgifter kapitalförsäkring

Här är en sammanställning över avgifter i kapitalförsäkring. Tabellen är uppdelad i fondförsäkring respektive depåförsäkring.

 

Fondförsäkring 

0 - 500 000 kr: fast avgift 120 kr, rörlig avgift 0,75 %

500 000 - 1 000 000 kr: fast avgift 0 kr, rörlig avgift 0,40 %

1 000 000 - 5 000 000 kr: fast avgift 0 kr, rörlig avgift 0,20 %

Över 5 000 000 kr: fast avgift 0 kr, rörlig avgift 0,10 %

 

Depåförsäkring

500 - 1 000 000 kr: fast avgift 0 kr, rörlig avgift 0,40%

1 000 000 - 5 000 000 kr: fast avgift 0 kr, rörlig avgift 0,20 %

Över 5 000 000 kr: fast avgift 0 r, rörlig avgift 0,10 %

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Courtage - se prislista