Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Pensions- och försäkringstjänster

Flera äldre personer sitter runt ett middagsbord utomhus en sommarkväll

Pension

Pris

Premiepension

Snitt Fondkategori
- Aktiefond 0,22%
- Blandfond 0,22%
- Generationsfond 0,19%
- Räntefond 0,07%

SAF-LO

Fondförsäkring

- Fast avgift 65 kr
- Entrélösning Swedbank Generation SAF-LO
- Förvaltningsavgift 0,30 - 0,26% (automatisk sänkning av risk och avgift närmare och under pensionen)

 

Traditionell försäkring (ej öppen för nyteckning)

- Fast avgift 65 kr
- Rörlig avgift "0,20% (rörlig försäkringsavgift 0,10
procent och kapitalförvaltningsavgift 0,10 procent)"

KAP-KL

Fondförsäkring

- Fast avgift 65 kr
- Entrélösning Swedbank Generation KAP-KL
- Förvaltningsavgift 0,30%

 

Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning)

- Fast avgift 75 kr
- Rörlig avgift 0,20%
- Garantiavgift 0,40% (0% under utbetalning)

 

Traditionell försäkring Premiegaranti (ej öppen för nyteckning)

- Fast avgift 75 kr
- Rörlig avgift "0,20% (rörlig försäkringsavgift 0,10
procent och kapitalförvaltningsavgift 0,10 procent)"
- Garantiavgift  0,40% (0% under utbetalning)

AIP

Fondförsäkring

- Fast avgift 75 kr
- Entrélösning Swedbank Generation Flex
- Förvaltningsavgift 0,40 - 0,33% (automatisk sänkning av risk och avgift närmare och under pensionen)

 

Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning)

- Fast avgift 70 kr
- Rörlig avgift 0,40%
- Garantiavgift 0,40% (0% under utbetalning)

PA-KFS

Fondförsäkring

- Fast avgift 70 kr
- Entréfond Pensionsfonderna Transfer
- Förvaltningsavgift 0,50%
 

GTP/KTP

Fondförsäkring

- Fast avgift 60 kr
- Entrélösning Swedbank Generation Flex
- Förvaltningsavgift 0,50 - 0,36% (automatisk sänkning av risk och avgift närmare och under pensionen)

ITP

Fondförsäkring

- Fast avgift 0 kr
- Entrélösning Swedbank Generation ITP
- Förvaltningsavgift 0,16% (ner till 0,10 %)

 

Traditionell försäkring Step-up (ej öppen för nyteckning)

- Fast avgift 70 kr
- Rörlig avgift 0,40%
- Garantiavgift 0,40% (0% under utbetalning)

PA 16

Fondförsäkring

- Fast avgift 75 kr
- Entrélösning Swedbank Generation Flex
- Förvaltningsavgift 0,40 - 0,33% (automatisk sänkning av risk och avgift närmare och under pensionen)

FTP

Fondförsäkring

- Fast avgift 70 kr
- Entrélösning Swedbank Generation Flex
- Förvaltningsavgift 0,40 - 0,33% (automatisk sänkning av risk och avgift närmare och under pensionen)

Individuellt pensionssparande (IPS)

Avgiften är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock lägst 20 kr och högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

- Fondförvaltningsavgift för valda fonder.

- Courtage för handel med aktier och andra värdepapper baseras på affärens storlek och totala sparandet i banken.

Prislista värdepappershandel

Flyttavgiften till annan bank är 500 kronor. Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Ränta på kontanta medel: 1,75%

Privat Pensionsförsäkring Fond

- Fast avgift 240 kr per år + 0,55 procent per år av
försäkringens värde upp till 999 999 kr. 0 procent per år på värde
överstigande 1 000 000 kr.

- Avgifterna tas ut genom försäljning av fondandelar.
- Fondförvaltningsavgift för valda fonder tillkommer.

Swedbank Traditionell Pension (Stängd för nyteckning den 2011-11-17)

Årlig försäkringsavgift 240 kronor i fast avgift plus 1,1 procent rörlig avgift per år av försäkringskapitalet plus 0,4 procent per år av garantivärdet (0% under utbetalning)

Kapitalpension Depå

Rörlig avgift 0,65% av Försäkringskapitalet/år. 

Fondförvaltningsavgift för valda fondinvesteringar tillkommer.

Depåförvaltarens avgifter för handel med finansiella instrument tillkommer.

Avgifterna tas ut via försäkringsdepåns konto.

Kapitalpension fond (stängd för nyteckning 2007)

Årlig försäkringsavgift 120 kronor i fast avgift plus 0,65 procent av fondvärdet.

Avgiften tas ut genom försäljning av fondandelar.

Fondförvaltningsavgift för valda fondinvesteringar tillkommer.

Kapitalförsäkring

Pris

Kapitalspar Fond/Barn/Pension

Fast avgift: 0 kr vid försäkringsvärde över 500 000 kr per år annars 120 kr per år.
Rörlig avgift, beroende på försäkringsvärde:
0-1 000 000: 0,40%/år
1 000 000–5 000 000: 0,20%/år
>5 000 000: 0,10%/år

Förvaltningsavgift för valda fonder tillkommer

Kapitalspar Premium (Stängd för nyteckning)

Årliga försäkringsavgifter är för värde under 1.000.000 kr 0,401 % av fondförmögenheten.

Årliga försäkringsavgifter är för värde över 1.000.000 kr 0,201 % av fondförmögenheten.

Avgiften tas ut genom försäljning av fondandelar.

Fondförvaltningsavgift för valda fondinvesteringar tillkommer.

Kapitalspar Depå

Fast avgift: 0 kr
Rörlig avgift, beroende på försäkringsvärde:
0-1 000 000 kr 0,40% /år
1 000 000 - 5 000 000 kr: 0,20%/år
>5 000 000 kr: 0,10%/år

Övriga avgifter

- Fondförvaltningsavgift för valda fonder
- Courtage