Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden är ensam ägare till Tjustbygdens Sparbank. Genom att använda avkastningen från banken till samhällsnyttiga insatser, har stiftelsen en unik möjlighet att verka som drivkraft för en positiv utveckling av Västerviks kommun.

Med samhällsnyttan i fokus

Förutom att vara ägare till banken och genom den främja sparsamhet och samhällsnytta, bidrar Sparbanksstiftelsen Tjustbygden till en positiv utveckling av Västerviks kommun genom att stötta olika projekt.

Stiftelsens kretslopp

Bakgrund

Sparbanksrörelsen har en lång tradition i Sverige. Sparandet var grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

Styrelsen

De sex styrelseledamöterna är utsedda av stiftelsens 30 huvudmän, vilka tillsammans bildar stiftelsens stämma. Stiftelsens operativa verksamhet leds av en verkställande tjänsteman.

Att söka bidrag hos Sparbanksstiftelsen

Vi verkar för en positiv utveckling av Västerviks kommun. Det gör vi bland annat genom att dela ut bidrag till projekt som främjar näringsliv, forskning, utbildning, kultur och idrott.

Verkställande tjänsteman

Lotti Jilsmo

Telefon: 0490-81 51 07 
Mobilnummer: 070-581 51 07

Lotti Jilsmo