Hoppa till huvudinnehåll

Kapitalförvaltning

Kvinna sitter ute med en kaffe latte vid ett bord och jobbar på sin laptop

Tillsammans med din Private Banker går ni igenom och gör en långsiktigt plan för dina investeringar och din vardagsekonomi utifrån dina förutsättningar, behov och mål.

Rådgivande

Placeringsbeslut fattas med stöd av din Private Banker som håller dig informerad om utvecklingen i din portfölj. Via bankens marknadsprognoser håller du dig uppdaterad om det globala marknadsläget.

Mäklartjänst

Med en personlig mäklare får du en professionell samtalspartner för att diskutera placeringar och genomföra affärer. Mäklaren kan också kontakta dig regelbundet med placeringsförslag.

Diskretionär

Diskretionär förvaltning innebär att du, utifrån din valda risknivå, överlåter placeringsbesluten till banken. Varje affär grundar sig på den placeringsstrategi som fastställts i avtal.