Meny
Våra tjänster
Låna pengar
Kort och betala
Spara och placera
Pension
Försäkringar
App, internetbank, BankID
Händelser i livet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Klagomål och visselblåsning

Banken har en strävan att alltid arbeta med förbättringar av bankens produkter och tjänster. En viktig del i det arbetet är att ta missnöjda kunders klagomål på största allvar. Banken har en särskild policy som behandlar detta och som särskilt påpekar vikten av att aktivt lyssna på en missnöjd kund och snabbt och sakligt utreda vad som hänt. Om banken inte anser sig kunna tillmötesgå ett klagomål har kunden rätt att få ett skriftligt svar med bankens motivering till detta.

Lämna ett klagomål

Enklast och snabbast att få rättelse om du anser att ett fel blivit begånget är att vända dig till ditt kontor eller det kontor som du anser gjort fel (du hittar våra kontaktuppgifter här). Ofta behövs olika utredningar med framtagande av material och/eller vad som sagts i samtal med bankens personal. Kontoret har de bästa förutsättningarna att snabbt ta fram sådan utredning och lämna ett svar. Kontakta därför gärna handläggaren på banken eller din kontaktperson på banken om du är missnöjd.

Om du inte är nöjd med det svar du får på kontoret kan ärendet prövas på nytt. Du skall då skriva till bankens Klagomålsansvarige med adress:

Tjustbygdens Sparbank
Klagomålsansvarig
Box 322
593 24 VÄSTERVIK

Beskriv vad du tycker blivit fel och vilket kontor du kontaktat i första hand.

Missnöjd med bankens beslut

Om du efter överprövning fortfarande inte anser dig kunna acceptera bankens beslut kan du vända dig till:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 STOCKHOLM

Allmänna Reklamationsnämnden prövar privatpersoners tvister mot näringsidkare, opartiskt och utan kostnad. Du kan även låta allmän domstol pröva ditt ärende.

Visselblåsning

Om du misstänker risker eller andra missförhållanden i Tjustbygdens Sparbank uppmanar vi dig att rapportera dina misstankar via vår visselblåsarfunktion.

Skicka in en anmälan (visselblåsning)

Skicka anmälan via e-post:

Alternativt via sedvanlig post till:

Ostkustens Risk & Compliance AB
Compliancefunktionen
Box 322
593 24 Västervik

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Vi ser gärna att du rapporterar öppet genom att ange ditt namn och dina kontaktuppgifter. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet. Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar. 

Information

Konsumenternas Bank- och finansbyrå är en självständig rådgivningsbyrå som avgiftsfritt lämnar vägledning i konkreta ärenden som avser bank- och värdepappersområdet. Skriv till:

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Box 242 23
104 51 Stockholm

Du kan också ringa på telefon 08-24 30 85

Konsumentvägledare i din kommun lämnar också råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.