Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Stipendier

Här presenteras stipendier som går att söka av Tjustbygdens Sparbank. Du kan läsa mer om stipendierna och hur du ansöker under respektive flik.

Två kvinnor springer ett lopp

Ungdomsstipendium

Till personer som visar engagemang, driftighet och kunnande inom inom kultur (som exempelvis musik, konst, teater eller dans, eller inom idrott)  och på så sätt positivt bidrar till sin omgivning.

Demokratiresan

Till högstadieklasser som genomför en dagsresa med syfte att besöka Riksdagens demokrativerkstad.

Utvecklingsstipendium

Till personer som vill fördjupa sin inom kultur, idrott, studier eller praktik, i Sverige eller utomlands.

Hållbarhetsstipendium

Till företag, föreningar och organisationer som prioriterar hållbarhet i sitt arbete. 

Jordglob med hjärta

Landsbygdsstipendium

Till landsbygdsföretag eller landsbygdsföretagare som genom sin verksamhet bidrar till landsbygdens utveckling.

Tillväxtstipendium

Till personer som genom sin verksamhet bidrar till att skapa utveckling och hållbar tillväxt i Västerviks Kommun.