Meny
Om Sparbanksstiftelsen

Vi älskar idrott, kultur & samhällsengagemang

Din förening kan ansöka om att teckna ett samarbetsavtal vilket innebär att man ingår ett sponsringssamarbete.

Två hockeyspelare kramas

Tjustbygdens Sparbank har alltid värnat om bygden och dess invånare. Dels genom att tillhandahålla tjänster till förmånliga villkor och dels genom sponsorstöd till såväl idrott, kultur som olika samhällengagemang.

Ny möjlighet varje år

Din förening kan söka sponsring varje år. Vi försöker fördela sponsringen på ett så klokt och rättvist sätt som möjligt. I och med vårt nya, mer strukturerade ansökningsförfarande, får vi en god överblick, och på så sätt kan vi bättre fördela våra resurser efter bygdens skiftande behov. 

När ingångna avtal upphör är ni välkomna att ansöka om förlängning enligt ovan.

Testa om din verksamhet faller inom ramen för vår policy

Är din verksamhet bred och folklig?

Ja / Nej

Ges möjlighet till bra exponering av bankens varumärke?

Ja / Nej

Erbjuds möjligheter till aktiviteter där banken når ungdomar, föräldrar, medlemmar och publik?

Ja / Nej

Finns det ett fokus på utveckling som kommer barn- och ungdomar till nytta?

Ja / Nej

Ingår konkreta affärer, till exempel föreningens bankaffärer i ditt förslag?

Ja / Nej

Har du svarat Ja på alla frågor? Fyll i din ansökan.

Har du svarat Nej på någon fråga - utveckla ditt förslag.

Har du svarat Nej på flera frågor är vi sannolikt inte rätt sponsor för dig.