Meny
Om Sparbanksstiftelsen

En lång tradition

Efter att först ha uppkommit i Tyskand och Storbritannien startade den första svenska sparbanken i Göteborg år 1820. Sparandet var grunden till rörelsen och genom att göra det möjligt för alla att spara i bank och förränta sina pengar, skulle man förebygga fattigdomen och skapa välfärd.

Västerviks centrum

Sparbanksidén spreds snabbt

Självstyrelse och lokal förankring var redan från början viktiga inslag och frånvaron av enskilt vinstintresse ett annat utmärkande drag. Sparbanksidén spreds snabbt och efter hundra år fanns nästan 500 sparbanker runt om i landet. I Tjustbygden grundades den första sparbanken i Hjorted på 1860-talet. Snart fanns det en lokal sparbank i varje litet samhälle i Tjust! De små sparbankerna var länge självständiga enheter, men i samband med kommunreformen 1969 gick de samman och bildade Tjustbygdens Sparbank.

Bildandet av sparbanksstiftelser

Nittonhundratalets två sista decennier var en tid av omvälvande förändringar i sparbanksvärlden. Små sparbanksenheter hade slagits ihop till större och nya strukturer testades. Förändringar på den svenska och internationella kreditmarknaden tvingade fram reaktioner för att möta den ändrade konkurrenssituationen. 1991 ändrades sparbankslagen och det blev möjligt att bilda bankaktiebolag. Elva av de största regionsparbankerna var snabbt ute och ombildades till bankaktiebolag, med varsin stiftelse som hundraprocentig ägare.Senare föränddringar av sparbanksstrukturen har inneburit att dessa stiftelser nu är delägare i Swedbank AB. Efter hand ombildades flera sparbanker till bankaktiebolag med stiftelser som delägare, främst på grund av behovet av nytt kapital vid köp av tidigare föreningsbankskontor inom en fristående sparbanks verksamhetsområde.

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden bildas

Under 90-talets omsvängningar behöll Tjustbygdens Sparbank sin gamla struktur men i början av 2000-talet tog man beslutet att ombilda till bankaktiebolag. Det historiska beslutet, som togs på Sparbanksstämman den 4 april 2001, gjorde banken till en av då totalt fyra sparbanker i Sverige som till hundra procent ägs av en stiftelse. Beslutet var strategiskt och motivet var att trygga det värde och de tillgångar, som under nästan ett och ett halvt sekel byggts upp i bygden - för all framtid. Till skillnad från de flesta andra banker är därför Tjustbygdens Sparbank en helt lokal bank, som genom stiftelsen har ett hundraprocentigt lokalt ägande. Ägandet och förankringen gör det möjligt för stiftelsen att vara en samhällsaktör och positiv drivkraft i utvecklingen av Västerviks kommun.