Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app, BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Generations- och ägarskifte

Två föräldrar och ett barn tittar in genom ett butiksfönster

Inför en ägarväxling är det mycket att tänka på och stora beslut ska fattas, oftast är det en av de största och viktigaste affären i livet. Planering och god framförhållning är viktigt. Erfarenheten visar att ett generationsskiften som planeras i god tid generellt sett blir mer lyckosamma.

Tjustbygdens Sparbank har en lång och gedigen erfarenhet av skog och lantbruk. Våra rådgivare har genom åren varit med vid många ägarskiften. Vi arbetar nära jurister och privat banking-rådgivare och tillsammans följer vi dig genom hela skiftet. Vi analyserar dina förutsättningar och hittar lösningar som är bäst för dig och din familj som helhet.

Det här är frågor som ofta dyker upp

  • Ska skiftet ske utom eller inom familjen?
  • Vad är bäst för vår familj?
  • När är den bästa tiden för att genomföra skiftet?
  • Vad gäller skattemässigt?
  • Var ska jag bo efter försäljningen?
  • Hur mycket kapital behöver jag för att trygga min framtid efter skiftet?

Nästan alla våra skog- och lantbruksrådgivare äger eller driver någon form av skogs- eller jordbruk och besitter egna erfarenheter kring just dessa frågor. Välkommen att kontakta oss om du önskar hjälp att identifiera en lämplig tidpunkt för skiftet och trygghet genom hela processen.