Hoppa till textinnehållet

Skog och lantbruk

Vart är du på väg? Dela dina ambitioner och mål med oss så kan vi vara en affärpartner till dig och ditt företag. Det innebär att du har en trygg partner som kan följa dig över tiden, genom uppstart och expansion, dagliga driftsfrågor och framtida investeringar.

Finansiera

Investeringar är ibland nödvändiga för att rusta gården eller utveckla verksamheten. Det finns många olika vägar att finansiera din dagliga verksamhet - invetseringslån, avbetalning och leasing är några av dem. I banken finns ett stort antal specialister med mångårig erfarenhet och kompetens inom alla typer av finansieringsaffärer.

Placera

Det är bra att se över sitt sparande med jämna mellanrum. Har du de placeringar som passar dina eller ditt företags behov, dina mål och ditt sätt att se på risk? Och för dig som inte har något sparande - nu kan det vara smart att starta ett.

Generationsskifte

Inför en ägarväxling är det mycket att tänka på och stora beslut ska fattas, oftast är det en av de största och viktigaste affären i livet. Planering och god framförhållning är viktigt. Erfarenheten visar att ett generationsskiften som planeras i god tid generellt sett blir mer lyckosamma.

Lantbruksbarometern 2019

Lantbrukarna ser positivt på framtiden trots pressat läge.