Hoppa till textinnehållet

Mer information

Har din förening behov av fler tjänster?

Har din förening lämnat in ett protokoll i år?

Det är viktigt att banken har rätt uppgifter om vilka som tecknar föreningen. Varje år måste vi därför få in ett nytt protokollsutdrag som visar vilka som ingår i föreningens styrelse m.m. 

Exempel på formulering i protokollet kan vara: Mötet beslutar att utse (ange namn och personnummer) att var för sig eller två i förening (var god stryk över det alternativ som inte gäller) teckna föreningens firma.

Har du frågor? Tveka inte att höra av dig till vår förenings-ansvarige Jenny Hedenström.