Insikter från Skogsbarometern 2020

  • Pandemin har hittills påverkat den svenska skogsindustrin mindre än befarat. Flera massa-och pappersbruk hade redan före pandemin ställt om produktion från tidningspapper till förpackningsmaterial.
  • Sju av tio skogsägare tror på stigande priser på skogsfastigheter de kommande åren vilket är betydligt fler än 2019.
  • Äganderättsfrågan påverkar och oroar skogsägare allt mer.
  • Andelen skogsägare med mer än 100 hektar skog fortsätter att öka. I årets barometer är andelen 36 procent.
  • Skogsägarnas syn på timmerpriserna är mer positiv än i fjol, 44 procent tror på stigande priser de närmaste åren.

Skogsbarometern (pdf)

Pressmeddelande (pdf)

Webbinarium: Grönt är skönt även efter pandemin