Meny
Våra företagstjänster
Betala och ta betalt
Företagslån och finansiera
Spara och placera
Pension och försäkring
Internetbank, app och BankID
Er verksamhet
Om oss
Hållbarhet och hållbarhetsarbete
Om Tjustbygdens Sparbank

Ny standard för betalningar i Sverige

 • Snabb, modern och stabil betalningsprocess
 • Möjlighet att inkludera mer information
 • Ett format och en standard, ISO20022 XML
Man and woman in an industry using a laptop

Just nu pågår det ett arbete för att modernisera, standardisera och förbättra den svenska infrastrukturen för betalningar. 

Bankgirot kommer fortsätta att vara det centrala navet för betalningar i Sverige och fokuserar nu på att bygga en modern svensk infrastruktur för betalningar, i nära samarbete med oss svenska banker. 

Det betyder att vissa tjänster och produkter kommer att fungera annorlunda jämfört med hur dessa fungerar idag och förändringarna kommer att ske stegvis.

Vad är det som kommer att förändras? 

Det kommer att ske flera förändringar framöver.

 • En viktig förändring att hålla reda på är att det i Sverige införs både en ny standard och ett nytt filformat vid betalningar via fil. Det betyder att vi går ifrån Bankgirots filformat LB, KI och BgMax till det nya filformatet XML enligt den globala standarden ISO20022. 
 • En annan viktig förändring att hålla reda på är att all filkommunikation ska gå via banken framöver istället för via Bankgirot som den gör idag. 

Det här innebär att infrastrukturen för betalningar måste moderniseras. Därför arbetar vi med att anpassa våra system och tjänster för en säker övergång till den nya strukturen. Förflyttningen till det nya filformatet har vi redan påbörjat och det arbetet kommer att fortsätta under de kommande åren. Om du har ett affärssystem eller programvara som kan skicka betalningsfiler enligt med ISO20022-standarden, så har du redan nu möjlighet att skicka in dina filer i det nya formatet.   

När vi går över till den nya standarden för filbetalningar kommer de tjänster som finns idag för både avgående- och ankommande betalningar att successivt ersättas med nya. Med ISO20022-standard och XML-format kommer du att skicka betalningar i ett och samma filformat oberoende av vilken typ av betalning som ska göras.

 

Leverantör av affärssystem

För att vi både ska kunna möta våra kunders behov och ha möjlighet att utveckla en samordning av våra tjänster i olika affärssystem, är det jätteviktigt för oss att ha ett nära och bra samarbete tillsammans med er.

Så, vad händer nu?

 • Vi väntar på nya direktiv från våra bankgemensamma forum för att bland annat få besked om en ny tidplan och för nedstängningen av Bankgirots tjänster.
 • Vi fortsätter med våra stegvisa lanseringar av både ny infrastruktur och nya tjänster och lösningar, som till exempel Filmottagning och Företagsbetalningar (Ankommande, Avgående och Rapportering).
 • Vi planerar för, och ska påbörja förflyttningen av dig som kund till nya tjänster och erbjudanden.

Sammanfattning

 • Modernisera infrastrukturen för betalningar i Sverige
 • Gå över till filformat XML enligt den globala standarden ISO20022 för att skicka, ta emot och återrapportera betalningar och successivt sluta använda Bankgirots nuvarande format, Leverantörsbetalningar (LB), KI Lön, Bankgiro Link och Bankgiro Inbetalningar (BgMax).
 • Flytta all filkommunikation från Bankgirot till respektive bank.
 • Lansera nya produkter som motsvarar nuvarande produkter hos Bankgirot och stänga de gamla produkterna KI Lön, Leverantörsbetalningar (LB), Bankgiro Inbetalningar (BgMax) och Bankgiro Link.
 • Konvertera populära tilläggstjänster till ISO-standarden. (Exempel på tilläggstjänster är Swedbanks kontoregister och värdeavier).
 • Flytta våra kunder till nya tjänster och erbjudanden.
Tre kollegor diskuterar något på kontoret