Vi på Tjustbygdens Sparbank vill att alla barn och ungdomar ska ha en möjlighet att växa och utvecklas i föreningslivet. Därför vill erbjuda föreningslivet trygghetsskapande åtgärder för att säkerställa en miljö där alla barn och ungdomars lika värde värnas och att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.