Onsdagen den 23/3-22 fastställdes vårt samarbete med kommunen där vi tillsammans kommer arbeta med en gemensam inriktning för en stor satsning på rörelse och aktivitet för barn och unga. Satsningen är en del i att möjliggöra för spontanidrott och på ett lekfullt sätt skapa intresse och möjlighet till rörelse.