Money Quiz är ett spännande inslag under Money Week. Det är en tävling för elever i årskurs 7 - 9, med syfte att förbättra kunskaperna i privatekonomi, matematik, cybersäkerhet och samhällskunskap.

Vi vill peppa alla högstadieklasser i kommunen att delta och kryddar, precis som förra året, tävlingen med lokala priser. Alla klasser som skickar in sitt bidrag till oss är med i utlottningen av 2000 kr till klasskassan.

Läs mer om hur du deltar >