Hoppa till textinnehållet

Bankens stöd till lokala företagare i Coronakrisen

VD Mats Hasselquist och Företagsrådgivare Pål Eriksson

Plan på näringslivsstöd på 5 miljoner kronor, möjlighet till likviditetslån, uppstart av Företagsakuten med starkt subventionerad rådgivning från revisorer och konsulter och amorteringslättnad - Ett urval av åtgärder banken infört för att stödja de lokala företagen i Coronakrisen. Sparbankens VD Mats Hasselquist och företagsrådgivaren Pål Eriksson berättar mer om bankens arbete och ger sina råd till dig som driver företag.

Bankens syn på det ekonomiska läget just nu

Mats, som har lång erfarenhet av ekonomiska frågor, berättar hur det makroekonomiska läget internationellt såväl som i Sverige är mycket ansträngt till följd av att samhällen och verksamheter har stängts ned eller begränsats kraftigt som en effekt av coronaviruset. Vi har tvingats in i en djup lågkonjunktur där världsekonomin förväntas krympa med 4 % under 2020 och svensk ekonomi förväntas krympa med 5 %.

Även om vissa länder börjar öppna upp beräknas återhämtningen ta tid. Bedömningen är att Sverige får en återhämtning i slutet av året och att svensk ekonomi kommer att växa med 2 % under 2021. Osäkerheten är dock stor och utvecklingen kommer att påverkas av faktorer som tillgång till vaccin, utbrott av en andra virusvåg och fortsatta ekonomiska stimulanser. Finansmarknaderna har dock redan stabiliserats och påbörjat återhämtning vilket kan ses som en signal om marknadsoptimism och framtidstro berättar Mats.

Bankens stöd till lokala företagare

Bankens bedömning är att företag som påverkas av smittspridningens effekter har ökade behov av kontakter och rådgivning för att diskutera åtgärder. Det är viktigt att se över de ekonomiska resurserna och planera om likviditeten för att hantera den nya situation som uppstått säger Mats.

Vi har därför fokuserat på att;

 • Öka tillgängligheten och prioritera kontakter och rådgivning i det dagliga arbetet.
 • Erbjuda möjligheter till amorteringslättnader
 • Erbjuda lån för att förstärka likviditeten, och vi är beredda att öka risktagandet vid vår kreditprövning. Vi har anslutit banken till det statliga kreditgarantiprogrammet för att kunna erbjuda lån med statlig garanti.
 • Informera om de stödmöjligheter som har införts på statlig, regional och kommunal nivå.
 • Arbeta med olika åtgärder mot den lokala marknaden för att bidra till information om utvecklingen och stimulera affärer med lokala företag
 • Vi har även finansierat den lokala Företagsakut som Västervik Framåt erbjuder till företag som har behov av starkt subventionerad rådgivning från t ex revisorer och konsulter.

5 miljoner kronor till näringslivet

Banken arbetar kontinuerligt med att bedöma näringslivets behov och försöker bidra till att olika stödåtgärder införs. Vi bedömer att det finns behov i olika faser och tittar nu på stödåtgärder i återhämtningsfasen, dvs. när företagen ska återgå till normal verksamhet.

Vi bedömer att det kommer att finnas behov av kapitalförstärkning och bidrag för att underlätta återhämtningen. Vi har en dialog med kommunledningen om detta och avsikten är att vi ska samverka i ett stöd till mindre företag i denna fas. Banken planerar att avsätta 5 miljoner kronor till denna stödåtgärd, berättar Mats.

Att tänka på som företagare

”Om det inte redan är gjort så gör en egen rationell bedömning vad ni kan göra i bolaget för att upprätthålla affärer. Eller ta hjälp för detta. Och prioritera det som är viktigast”, säger Pål som arbetar som företagsrådgivare på banken.

Han nämner att följande punkter är bra att utgå ifrån:

 1. Håll koll på likviditeten så att den inte tar slut

 2. Bevaka de stöd och möjligheter som finns

 3. Håll dig informerad om vad som händer

 4. Håll nära kontakt med bank, revisor m fl för att de skall vara medvetna om situationen och hur det ser ut och snabbt skall kunna agera om det behövs

 5. Se vilka möjligheter som kan finnas i dagsläget och gör omställningar efter detta

 6. Var förberedd för när det börjar ta fart igen. Det kommer säkert bli mer affärer nu när länderna börjar öppna upp så smått