Hoppa till textinnehållet

Amorteringsbefrielse för företagare

Kvinna förklarar något för sina kollegor på en tavla med post-it-lappar

Nu har du som företagskund möjlighet att ansöka om amorteringsbefrielse om ditt bolag har fått ansträngd likviditet på grund av spridningen av covid-19. För att underlätta för dig kan Tjustbygdens Sparbank bevilja upp till 6 månaders amorteringsbefrielse (banken har rätt att ompröva amorteringsbefrielsen efter 3 månader). Amorteringen startar sedan automatiskt när din amorteringsfria period löpt ut. Om du vill börja amortera igen under din amorteringsfria period kontaktar du oss på 0490 - 81 50 00 eller skickar ett meddelande via Internetbanken i inloggat läge. Ränta betalas enligt avtal under perioden. 

Vår ambition är att hjälpa de kunder som behöver det i den här extraordinära situationen. Eftersom varje kund är unik är det företagets unika förhållanden som avgör vad vi kan bevilja och hur lång tid det tar för att kunna ge ett besked.