Vi har en lång tradition av att sprida kunskap om pengar, sparande och företagande. Ung Ekonomi vänder sig till högstadie- och gymnasieelever för att inspirera unga att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra skillnad. Genom kunskap om olika  valmöjligheter kan ekonomin påverkas både nu och i framtiden. Pengar är kanske inte det viktigaste i livet, men de betyder en hel del för våra framtida möjligheter.

Hos oss är det Christoffer Olsson som är ute och föreläser runt om i kommunen. Föreläsningarna är helt kostnadsfria och planeras i nära samråd med skolan. Kontakta ditt närmaste bankkontor för att få veta mer om Ung Ekonomi.