1. Bifoga förordnande från tingsrätten
 2. Information om hur arvet ska fördelas
  Förordnad Boutredningsman upprättar och undertecknar ett uppdragsbrev alternativt fyller i och underteckna blanketten ”Fördelning arvskifte” nedan.
  Blankett: Fördelning arvskifte
 3. Bolån
  Bolån som är kopplade till dödsboet måste hanteras (lösen alternativt övertag av lån) på kontor eller Kundcenter.

 1. Vid avslut av bankfack
  Bankfack avslutas på aktuellt kontor.
 2. Skicka till
  Tjustbygdens Sparbank
  Box 322
  593 24 Västervik