Hoppa till textinnehållet

Banken för framtiden

Som en del i ett lokalsamhälle vill Tjustbygdens Sparbank bidra till en hållbar samhällsutveckling. Vi vill verka för en samhällsutveckling som hushåller med våra gemensamma resurser. Hållbarhetstänkandet ska ingå som ett naturligt led i vår verksamhet.

 

  • Affärsverksamhetens möjligheter och risker ska beaktas utifrån ett miljöperspektiv.
  • Våra medarbetares kompetens inom miljöområdet ska löpande förbättras.
  • Vårt miljöarbete ska leda till en ständigt förbättrad miljöanpassad verksamhet.
  • Vår miljöpolicy revideras återkommande och hålls tillgänglig för bankens kunder och allmänhet.
  • Tjustbygdens Sparbank följer miljölagstiftning och andra krav.

 

Vad kan du göra?

Tjustbygdens Sparbank vill både genom ett internt aktivt hållbarhetsarbete och via våra kunder bidra till att den negativa miljöbelastningen minskar. Och vi vill gärna hjälpa dig att göra ett medvetet val för din ekonomi och för miljön.

Vi har möjlighet att tillsammans värna om vår miljö och bidra till att Tjustbygden även i framtiden är en fantastisk plats för kommande generationer!

Hållbarhetstips

Din möjlighet att ta hand om din privatekonomi på ett miljövänligare sätt:
 

  • Swisha i stället för att betala med kontanter.
  • Betala med ditt bankkort direkt i butiken.
  • Utför dina bankärenden via mobil-, internet- eller telefonbanken.
  • Avstå från kontoutdrag och låneaviseringar i pappersform.
  • Spara hållbart i etik- och miljöfonder.

Vad är en hållbar utveckling?

En vanlig definition för hållbar utveckling är en samhällsutveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. En hållbar utveckling innebär att skapa ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och sammanhållning förenas med en god miljö.