Grundskydd för företagare

Som företagare har du ett betydligt sämre skydd än de flesta anställda. Detta innebär att du har ett större ansvar för din egen trygghet i form av pension och försäkringsskydd. Vårt försäkringspaket "Grundskydd för företagare" ger dig som företagare en stor del av det grundskydd som många anställda har genom sin anställning.

Grundskydd för företagare är ett försäkringspaket som ger dig som företagare en stor del av det försäkringsskydd som många har genom sin anställning – pensionssparande, skydd vid sjukdom och olycksfall samt skydd för din familj vid dödsfall.